011 MODUL – Paket Godina Zemljanog Psa

70,00

Description

Paket sadrži kompletan materijal potreban za

ONLINE FENG SHUI SEMINAR  za godinu Zemljanog Psa

Učesnici programa stiču znanje o kompletnoj energetskoj promeni u 2018. godini i dobijaju sve instrukcije za harmonizaciju energija, aktiviranje dobrih potencijala i kontrolisanje i neutralizaciju loših potencijala. Primenom ovih Feng shui principa učesnici mogu postići maksimum u raznim aspektima života, od finansijskih benefita, preko optimalnog emotivnog života, pa sve do dobrog zdravlja.

Program paketa obuhvata:

e-Knjiga Pokrenite svoju energiju

svih 6 modula za godišnji Feng shui u 2018. godini

004 MODUL – Zdravlje

005 MODUL – Novac

006 MODUL – Ljubav

007 MODUL – Karijera

008 MODUL – Negativnosti

009 MODUL – Posao

Svaki Modul prate skripte

BONUS

001 MODUL – Merenje kompasnih direkcija

002 MODUL – Pet Elemenata

003 MODUL – Kua broj

BONUS+

010 MODUL – Osam kuća (dostupan samo učesnicima ovog paketa)

Učesnici imaju pravo pristupa paketu do sledeće kineske Nove godine 5.februar 2019.